INFORMACJA DLA RODZICÓW

2020-11-12

ZAPOBIEGANIE CHOROBIE PASOŻYTNICZEJ

Drodzy rodzice,

celem zapobiegania chorobie pasożytniczej jaką jest pedikuloza (wszawica), bardzo prosimy o dokładne i systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby poprzez wykonanie wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych. Prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących profilaktyki i zwalczania wszawicy.

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy 

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy. 

Zwalczanie:                                                                                                                                                       

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne.

W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia wszawicy u jednego z członków rodziny, kurację przeprowadzamy u wszystkich domowników.

Bieliznę pościelową, ręczniki, odzież (mogą być w nich insekty i jajeczka) wyprać w temperaturze min. 55° przez 20minut i wyprasować gorącym żelazkiem.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę. Dzieci, u których została stwierdzona wszawica nie powinny uczęszczać do przedszkola czy szkoły do czasu zlikwidowania insektów.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci (również przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku np. kolonie, obozy zielone szkoły itp. lub internatu, sanatorium itp.)

  • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
  • po powrocie do domu, systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

 

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach