Opłaty związane z pobytem i żywieniem dziecka w przedszkolu

 

 1. dzieci przyprowadzane i odbierane są z zgodnie z zadeklarowanymi godzinami w umowach,
 2. czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą systemu elektronicznego „ATMS Kids” i automatycznie naliczany,
 3. pobyt dziecka w godzinach od 8:00 do 13:00 (podstawa programowa) jest bezpłatny,
 4. opłata za każdą rozpoczętą godzinę (przed godziną 8:00 i po godzinie 13:00) wynosi 1zł,
 5. dzieci 6-letnie, objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, nie płacą za godziny ponad podstawę,
 6. zajęcia z religii i pomocy psychologiczno–pedagogicznej są nieodpłatne,
 7. opłata za pobyt i żywienie nie jest naliczana, jeśli dziecka nie ma w danym dniu w przedszkolu,
 8. opłata za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu rozliczana jest w kolejnym miesiącu np. za wrzesień płaci się w październiku (do 15-tego każdego miesiąca),
 9. rozliczenie miesięczne wysyłane jest do 5-tego każdego miesiąca na adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego po zalogowaniu się na stronie ePrzedszkole.com.pl ( login: pesel dziecka+ nr. karty ATMS KIDS,
 10. opłatę za przedszkole (pobyt i żywienie) należy przelać na numer konta bankowego:                                                            33 1020 2472 0000 6302 0498 4292
 11. koszt żywienia dziecka w przedszkolu wynosi 6,50 zł: śniadanie-1,40zł, obiad-3,80zł, podwieczorek-1,30 zł.
 12. rodzice, którzy chcą zakupić dodatkowe karty ATMS proszeni są o zgłoszenie zamówienia u intendenta oraz dokonanie wpłaty na konto wydatków Przedszkola Nr13. Nr konta:23 1020 2472 0000 6702 0498 4276.
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach