Nr konta do wpłat rodziców - opłata godzinowa oraz żywienie:

33 1020 2472 0000 6302 0498 4292

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach