Przedszkole Nr 13 im.Marii Kownackiej

ul.1 Maja 29

44-206 Rybnik

Tel./fax : 32 4227800

 

e-mail przedszkole13rybnik@op.pl

Dyrektor

mgr Joana Cichecka

Z-ca Dyrektora

mgr Anna Sagan

Intendent

Wiesława Sierny

 

Organ prowadzący placówkę

Urząd Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2

 

Organ nadzorujący placówkę

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 27

 

Inspektor ochrony danych :JOANNA MOĆKO

kontakt: przedszkole13rybnik@op.pl

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach