Historia Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku

W 1934 wzniesiono budynek przedszkola w sądziedztwie famikolów, w którym do 1939r. uczyły się dzieci mniejszości niemieckiej. W 1945 budynek szkoły niemieckiej został przekazany przedszkolu a zarządzanie przekazano kierownikowi szkoły, panu Tomaszowi Wojciechowi.  Dnia 5 listopada 1946r. patronat nad przedszkolem obejmuje Kopalnia Chwałowice. Przedszkolu nadawano kolejno numery: 1, 12 aby od 1977 stało się Przedszkolem nr 13 w Rybniku-Chwałowicach. Kierownikiem przedszkola była wtedy pani Maria Szymańska.  Na przełomie lat 70/80 -tych, szkoła opuszcza zajmowane pomieszczenia a całość budynku przejmuje przedszkole.  Placówka staje się samodzielną jednostką, w której kolejno pełnią funkcje dyrektora: pani Blanka Juraszczyk, pani Maria Moszkowicz i pani Joanna Cichecka. Dnia 15 stycznia 2003r., z inicjatywy pani dyrektor Joanny Cicheckiej, przedszkolu nadano imię Marii Kownackiej.  28 maja 2005r. przedszkole obchodziło 60-lecie istnienia. 17 marca 2016r. nastąpiło poświęcenie sztandaru Przedszkola nr 13 im. Marii Kownakciej w Rybniku. 28 kwietnia 2016. przedszkole obchodziło uroczystość 70-lecia istnienia.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał z okazji uroczystości 70-lecia. Film zawiera zarys historyczny przedszkola a także relacje osób, które razem z nami tworzą historię przedszkola.  

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach