Przedszkole Nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku działa od 1945 r. Mieści się w dzielnicy Chwałowice. Jest to dzielnica o charakterze robotniczym. W sąsiedztwie przedszkola znajdują się tzw. „familoki” górnicze oraz Kościół Parafialny. Placówka mieści się w wolnostojącym, dużym jednopiętrowym budynku z przestronnym ogrodem i placem zabaw. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Jest swoistą enklawą zieleni i spokoju.

NASZE MOTTO:

"Budujcie nowy dom, ale wszystko co stare, piękne i dostojne, uszanujcie, bo w to wsiąkła kultura i artyzm całych pokoleń..." Maria Kownacka


Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, prowadzoną przez Miasto Rybnik. Życie przedszkola toczy się w domowej i rodzinnej atmosferze. Taka opinia o przedszkolu , często jest przekazywana przez rodziców.

Praca w przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dzieci, ich wszechstronny rozwój i zapewnienie lepszych szans edukacyjnych, oraz kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są najważniejsze w edukacji szkolnej.

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zapewniająca rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez działanie i zabawę oraz indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci. Proponujemy rodzicom bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych, poza realizacją podstawy programowej:

 • zabawy z językiem angielskim,
 • zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • kołka zainteresowań: artystyczne, regionalne, ekologiczne, teatralne, europejskie;
 • religia.

WIZJA PRZEDSZKOLA: „PRZEDSZKOLE PRO-RODZINNE”.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

MISJA PRZEDSZKOLA-Kształcimy dziecko:

 • poznające swoje zdolności i możliwości w działaniu, żyjące w zgodzie z samym sobą;
 • umiejące radzić sobie w trudnych sytuacjach;
 • otwarte na innych ludzi;
 • znające wartości uniwersalne: dobro, piękno i tradycja.

Mamy już wypracowane swoje tradycje, uroczystości i zabawy, należą do nich:

 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Mikołaj, Spotkanie Wigilijne,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Balik karnawałowy, powitanie wiosny,
 • Śniadanko Wielkanocne,
 • Dni Otwarte
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Rodziny
 • Festyny środowiskowe.

Corocznie dzieci biorą udział w olimpiadach sportowych, przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych i muzycznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Często placówkę odwiedzają aktorzy z przedstawieniami teatralnymi oraz widowiskami lalkowymi. Aktywnie współpracujemy z innymi przedszkolami i szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku, Domem Kultury Chwałowice, Radą Dzielnicy Chwałowice oraz instytucjami wspierającymi pracę przedszkola.

Dużym walorem naszego przedszkola jest to, że w swej działalności przestrzegamy następujących zasad pracy z dzieckiem:

 • chronimy oryginalność jego myślenia,
 • wspomagamy dziecięcą aktywność,
 • akceptujemy indywidualność oraz fantazję w wypowiedziach dzieci,
 • pozwalamy dzieciom na marzenia,
 • dajemy szansę na znalezienie własnej drogi do rozwiązania problemu,
 • wyzwalamy pomysłowość dziecka własną aktywnością.

Wszystko, co robimy w przedszkolu jest przepojone ruchem, radością, humorem. Przenosimy to na zewnątrz wzbogacając środowisko i naszą małą ojczyznę.

Dbamy o wnętrze przedszkola i jego otoczenie, które jest remontowane i odnawiane. Aktywnie wspierają nasze inicjatywy i działania ludzie, którym nie jesteśmy obojętni i na których zawsze możemy liczyć . Dziękujemy również wszystkim rodzicom przedszkolaków za ogromny wkład w rozwój placówki. Rodzice, traktowani są jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym.

„Traktujmy dzieci z sercem, a one będą nas kochać, traktujmy dzieci z szacunkiem, a one będą nas szanować” - ks. Jan Bosko

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach