Diagnoza wstępna gotowości szkolnej

2021-11-28

Zgodnie z obowiązująymi przepisami prawa oświatowego, w padzierniku została przeprowadzona wstepna analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej czyli diagnoza przedszkolna.

Celem diagnozy jest opracowanie systemu gromadzenia, analizy i przetwarzania informacji dotyczących rozwoju dzieci 6-letnich.

Ma ona pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczycielom przy opracowaniu programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Diagnoza stanowi punkt wyjścia pracy nauczyciela, pozwoli na uchwycenie wielkości zmian dokonanych w dziecku i określenie, co dalej należy zrobić by wspierać jego rozwój.

Etapy diagnozy:

 1. Październik
  Przeprowadzenie obserwacji wstępnej
  Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem
 2. Listopad
  Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy
 3. Listopad/maj
  Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami.
 4. Maj/czerwiec
  Diagnoza końcowa indywidualna i na poziomie grupy.  
  Przekazanie informacji rodzicom

I. W zakresie rozwoju fizycznego nasza  grupa reprezentuje poziom wysoki. Każde dziecko uzyskało wynik powyżej 80% punktów w badanym obszarze, co oznacza że dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. Dzięki dalszej systematycznej pracy wychowawczej i edukacyjnej przedszkola będą gotowe do realizacji obowiązku szkolnego.

II. W zakresie rozwoju społeczno- emocjonalnego badana grupa reprezentuje poziom wysoki. Każde dziecko uzyskało wynik powyżej 91% punktów w badanym obszarze, co oznacza że dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. Dzięki dalszej systematycznej pracy wychowawczej i edukacyjnej przedszkola będą gotowe do realizacji obowiązku szkolnego.

III W zakresie obszaru poznawczego badana grupa reprezentuje poziom wysoki. 12 dzieci uzyskało wynik powyżej 67% punktów w badanym obszarze, co oznacza że dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. 1 dziecko uzyskało 71% -

 

Mocne strony :

-niektóre osoby czytają

- większość dzieci zna litery

- większość głoskuje (wskazuje głoski w nagłosie i wygłosie)

- prawie wszyscy przeliczają w zakresie do 10 (dodawanie, odejmowanie)

-wysoka sprawność fizyczna

-grupa bardzo zintegrowana, samodzielna w zakresie samoobsługi

-grupa   zainteresowana wszelkimi formami aktywności

- dzieci są  sprawne  ruchowo

 

Słabe strony:

-dzieci bardzo głośne, trudności z dyscypliną u chłopców

-niektóre dzieci nie skupiają dłużej uwagi na danej czynności np. czytanie bajki, słuchanie opowiadań, wierszy

- nie potrafią budować dłuższych wypowiedzi, odpowiadają na pytania jednym słowem

-mylą strony prawa/lewa

- niektóre dzieci mają problem z emocjami 

Wnioski dla rodziców, dotyczące dalszej pracy:

- zabawy rozwijające słuch fonemowy np.  dzielenie słów na sylaby, głoski, kończenie słów, przeliczanie liter, przeliczanie głosek (to nie to samo), układanie z klocków schematów wyrazów

- zabawy w dobierane rymów, np, krowa-sowa

- utrwalanie poznanych liter, np. wyszukiwanie liter w gazetach, pisanie liter, ozdabianie liter, 

- wyszukiwanie wyrazów na podaną głoskę: rodzic mówi wyraz - dziecko określa pierwszą głoskę i odwrotnie

- czytanie prostych wyrazów

- utrwalanie lewej i prawej strony

W razie pytań służę pomocą, zainteresowanym rodzicom mogę przygotować karty pracy do utrwalania w domu.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach