KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

2022-03-10

UDZIAŁ W PROGRAMIE

Kubusiowy Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.  Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Na zajęciach dzieci  uczą się zachowań proekologicznych w tym dbania o przyrodę, dbania o własne zdrowie. Zajęcia  rozwijają  u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajają  wiedzę o przyrodzie  poprzez zabawę. Po zrealizowaniu zajęć  każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach