WIRUSOOCHRONA - II CZĘŚĆ

2022-03-09

II CZĘŚĆ PROJEKTU - 07.03.2022-11.03.2022

Bierzemy udział w II części wojewódzkiej akcji edukacyjno-informacyjnej "Wirusoochrona", zorganizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Cele akcji:

-wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny,

-zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów,

- pogłębianie wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach