2021-12-04

TYLE WYJAZDÓW, CO ZJAZDÓW...

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku,
wielu pracuje dzielnych górników.
Ciężka to praca czarnego człowieka,
dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.
Gdy nam słoneczko zagląda do domu,
górnik pracuje w kopalni zmęczony.
Za czarny węgiel i za sól białą,
chwała górnikom dzielnym wytrwałym.

Wszystkiego najlepszego wszystkim górnikom:-).

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach