2021-10-26

METODA GALINY DOLYA- KOŁACZYK

 

Program „Klucz do uczenia się” to program wychowania przedszkolnego, oparty na teorii Lwa Wygotskiego, a opracowany przez Galinę Dolya i Mikołaja Veraksę we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem „Eureka”. Program „Klucz do uczenia się” oparty na teorii tego wybitnego psychologa zapewnia holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Nadrzędnym celem programu jest nauczanie dzieci myślenia i sposobów uczenia się. Ważną cechą zajęć jest ich zabawowa forma, która angażuje i motywuje dzieci. Szczególną rolę w zajęciach odgrywają procesy społeczne wspierające rozwój – dzieci uczą się w drodze wspólnej dyskusji, grupowego wnioskowania, współpracy, wzajemnej pomocy i akceptacji. L. Wygotski uważał, że zmiana społeczeństwa może się dokonać przez zmianę procesu edukacji. Prawdziwa edukacja wg psychologa polega na rozwijaniu umiejętności uczenia się, a nie na samym przyswojeniu wiedzy. Sugerował, że nowa wiedzę najlepiej zdobywa się w tzw. „strefie najbliższego rozwoju”, która jest wypadkową codziennej koncepcji dziecka i naukowych koncepcji dorosłego. Wprowadził w edukację dziecka „język symboli”, które istnieją w dziecięcym obszarze kultury.
Nasza grupa w tym roku szkolnym realizuje moduł "Kołaczyk". 
 
 
 
 
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach