OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

2021-02-01

DEKLARACJA O KONTYNUACJI

Informujemy, że składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się

od 11.02.2021 r. od godz. 8:00 do 19.02.2021r. do godz.12.00.

Prosimy rodziców o wrzucanie  deklaracji do skrzynki podawczej mieszczącej się przy głównym wejściu do przedszkola.

Deklaracja musi być podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach