2020-12-08

PREZENT POD CHOINKĘ- KOMPUTER? -TO NIE DLA MNIE

Przedszkole Nr 13 w Rybniku zaprasza dzieci 3,4,5 i 6- letnie wraz z rodzicami do udziału w konkursie

pt: „PREZENT POD CHOINKĘ – KOMPUTER?- TO NIE DLA MNIE”.


Celem konkursu jest:

• uwrażliwienie społeczne na problem uzależnienia dzieci od Internetu i gier komputerowych,

• rozwijanie wyobraźni w kierunku plastycznej interpretacji na temat prezentu pod choinkę,

• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie technik plastycznych,

• aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego z rodzicami,

• kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.

 

Uczestnik biorący udział w konkursie jest zobowiązany wykonać jedną pracę przestrzenną z pomocą rodzica

np.: kompozycję z zastosowaniem materiałów wtórnych, tj.auto, lalka, piłka, gra planszowa itp.

 

Na pracę konkursową złoży się: 

• praca przestrzenna wykonana z różnych materiałów wtórnych,

• imię i nazwisko autora pracy oraz imię rodzica. 


Prace można składać do 18 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2020 roku podczas spotkania wigilijnego. Prace prosimy składać do wychowawców grup w Przedszkolu Nr 13 w Rybniku.

 

Uwaga!

Oceny prac dokona komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-zgodność z tematem konkursu,

-poziom artystyczny pracy,

-oryginalność. 

Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są nagrody.

 

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z treścią artykułu Romana Lorensa

,,Uzależnienia dzieci od Internetu i gier komputerowych”


Treść artykułu znajduje się w linku poniżej, który należy skopiować:

file:///C:/Users/Wicedyrektor/Downloads/uzale%C5%BCnienia%20dzieci%20od%20internetu.pdf

 

 

 

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach