OFERTA UBEZPIECZENIA NA ROK 2020/2021

2020-08-25

OFERTY UBEZPIECZEŃ

Drodzy rodzice,

przedstawiamy oferty ubezpieczeń złożone przez różne firmy ubezpieczeniowe:

-NAU SA- oferta EDU PLUS ubezpieczenia dzieci przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021:

 plik do skopiowania:

file:///C:/Users/WICEDY~1/AppData/Local/Temp/Materia%C5%82y%20NNW%20Dzieci_oferta%20dla%20%C5%BC%C5%82obk%C3%B3w%20i%20przedszkoli.pdf

-oferta ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia, tabela świadczeń i warunki ogólne na stronie www.ubezpieczenia-rybnik.pl

 

-propozycja indywidualnego ubezpieczenia Generali od www.bezpieczny.pl/20093

Rodzice  samodzielnie dokonują zakupu ubezpieczenia spośród 5 dostępnych wariantów cenowych na stronie:www.bezpieczny.pl/przedszkole/20093  Warianty mają identyczny zakres, ale im wyższy wariant, tym wyższa suma ubezpieczenia i wyższe świadczenia są wypłacane w przypadku jakiegoś zdarzenia.Na jednej polisie można ubezpieczyć więcej dzieci, np. rodzeństwo.

 

-propozycja ubezpieczenia NNW dla dzieci:

Ubezpieczenie NNW:  poza standardową stroną www.ubezpieczucznia.pl/polecam/CA75 gdzie ochrona jest od 1-szego dnia następnego miesiąca, uruchomiona jest również strona ze wsteczną ochroną: www.ubezpieczucznia.pl/wrz/polecam/CA75  gdzie przy zakupie od 1.09 do 28.10.2020, ochrona będzie od 1.09.Link www.ubezpieczucznia.pl/wrz/polecam/CA75 jest aktywny tylko do 28.10.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach