ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

2020-08-28

WITAMY W PRZEDSZKOLU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - 1 wrzesień 2020:

-przedszkole będzie otwarte od 6.30 do 16.00

-rodzice przyprowadzają dzieci do szatni (1 rodzic-dziecko/dzieci) na godzinę zadeklarowaną we wniosku   

-rodzice mają obowiązek osłaniania nosa i ust (maseczka) i stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk

-w szatni w jednym czasie może przebywać maksymalnie 7 dzieci z 1 rodzicem/opiekunem

-pani oddziałowa doprowadza dziecko do grupy

-każda grupa rozpoczyna zajęcia w swojej sali

-dziecko nie zabiera z domu żadnych przedmiotów ani zabawek do przedszkola

-dziecko musi być zdrowe, bez objawów grypowych

-nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach