Informacja dla rodziców w związku z koronawirusem.
2020-03-10

W trosce o zdrowie dzieci apelujemy do rodziców aby nie przyprowadali do przedszkola dzieci przeziębionych i chorych.Sprawa dotyczy również dzieci o obniżonej odporności spowodowanej innymi chorobami. Prosimy również rodziców aby zwracali uwagę na przestrzeganie przez dzieci podstawowych zasad higieny w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kichania i kaszlu.

Jak zapobiegać zakażeniu?

  • Często myj ręce, używając mydła i wody.
  • Kiedy kaszlesz lub kichasz , zakrywaj usta i nos.
  • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą lub kichają.
  • Jeśli wracasz z regionu , gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznei o tym, stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno - zakaźnego.
Zawieszenie zajęć.
2020-03-11

Dyrektor Przedszkola Nr13 w Rybniku od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zawiesza zajęcia  wychowawczo- dydaktyczne w związku z zgrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.Prosimy rodziców aby podczas  dwutygodniowej przerwy nie opuszczali z dziećmi swojego miejsca zamieszkania.

Informujemy rodziców, że w okresie sprawowania opieki na dzieckiem do 8 lat w czasie zawieszenia zajęć przysłuje zasiłek opiekuńczy 14 dni ( druk Z - 15 A)

Informacja
2020-03-19

„W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.”

2020-03-24

Drodzy Rodzice w związku z czasowym uniemożliwieniem uczestniczenia dzieci w przedszkolu , proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu wkładacie w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wparciem dzieci w zdalnej nauce i zabawie. Zapewniam , że bezpieczeństwo Waszych dzieci i ich możliwości psychofizyczne są dla nas priorytetem.Obecnie pracujemy nad  możliwościami , sposobami i formami realizowania treści programowych przez dziecko w domu. Chcemy w możliwy sposób docierać do Państwa na bieżąco i przekazywać Wam treści  zadań i ćwiczeń ,które pozwolą w sposób ciekawy  realizować program wychowania przedszkolnego .

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach