2022-03-02

Informuję, że można już zakupić zdjęcie z baliku - do 15 marca. Koszt to 38 zł. Osoby chętne proszę o przekazanie p. Kasi odliczonej kwoty w podpisanej kopercie. 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach