2022-03-02

Dziękujemy wszystkim za udział w Akcji "Pomoc dla Ukrainy". 

Informuję, że na chwilę obecną zbiórka zostaje zakończona. Zgromadzone produkty zostaną przekazane Ochotniczej Straży Pozarnej w Rybniku Chwałowicach. 

Akcja zostaje wznowiona w momencie przyjazdu grupy z Ukrainy do naszego miasta. 

Jeszcze raz dziękujęmy!!! 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach