2022-05-02

KONKURS FOTOGRAFICZNY "DOBRO, PIĘKNO WIDZIANE OCZAMI DIECKA"

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „DOBRO, PIĘKNO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”

(Organizatorzy: Anna Bogucińska, Martyna Marcol)

 

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień fotograficznych u dzieci,

- rozwijanie kreatywności, pomysłowości,

- poznawanie i rozumienie otaczającego świata,

- kultywowanie w dziecku wartości jakimi są dobro, piękno,

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro,

- kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,

- zaprezentowanie oczami dziecka wartości jakimi są prawda i dobro techniką fotografii,

- wzbudzanie w dziecku ciekawości, pobudzanie jego wyobraźni, wzmacnianie chęci do działania,

- pobudzanie wielozmysłowości w poznawaniu świata i otoczenia,

- zainteresowanie dzieci fotografią,

-zachęcanie do wspólnych działań rodzic-dziecko.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkiech dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i ich rodziców.

 

Zadanie konkursowe:

- wykonanie zdjęcia pod tytułem „dobro, piękno widziane oczami dziecka”,

- zdjęcie wykonane z pomocą rodzica,

- jeden uczestnik wykonuje jedno zdjęcie,

- forma pracy: zdjęcie wysłane w formacie jpg,

- zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika,

- do zdjęcia konkursowego powinien być dołączony formularz oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej,

 - forma przekazania pracy do organizatora: należy zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy organizatora.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- każdy uczestnik wykonuje zdjęcie na temat: „Dobro, piękno widziane oczami dziecka”,

- rodzic wysyła zdjęcie na adres mailowy Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku do 31 maja 2022r. razem z opisem, formularzem i zgodą na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej,

- do zdjęcia pracy należy dołączyć załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 2–karta informacyjna i załącznik nr 3- zgoda do pobrania w regulaminie (zakłądka DOKUMENTY)

- format prac: plik pdf, technika prac: zdjęcie.

 

Czekamy na Wasze zdjęcia do 31 maja 2022r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 01.06.2022 r., a wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej P-13. Prace należy wysłać na adres mailowy Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybnikuprzedszkole13rybnik@op.pl

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!!!

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach