2021-09-28

AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

Bierzemy udział w wojewódzkiej akcji edukacyjno-informacyjnej "Wirusoochrona", zorganizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci pogłębiają wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach