2021-09-27

AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

Dzieciaki-mleczaki to akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów.  Celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie,  kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat i promowanie mleka jako napoju nie tylko zdrowego, ale też bardzo smacznego. Mleko i jego przetwory są bardzo ważne w diecie dzieci. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w tym zakresie jest kluczowe, aby nasze pociechy rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Polska Izba Mleka.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach