OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

2022-05-02

"DOBRO, PIĘKNO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA"

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „DOBRO, PIĘKNO WIDZIANE OCZAMI DZIECKA”

(Organizatorzy: Anna Bogucińska, Martyna Marcol)

 

Cele konkursu:

- rozwijanie uzdolnień fotograficznych u dzieci,

- rozwijanie kreatywności, pomysłowości,

- poznawanie i rozumienie otaczającego świata,

- kultywowanie w dziecku wartości jakimi są dobro, piękno,

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro,

- kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,

- zaprezentowanie oczami dziecka wartości jakimi są prawda i dobro techniką fotografii,

- wzbudzanie w dziecku ciekawości, pobudzanie jego wyobraźni, wzmacnianie chęci do działania,

- pobudzanie wielozmysłowości w poznawaniu świata i otoczenia,

- zainteresowanie dzieci fotografią,

-zachęcanie do wspólnych działań rodzic-dziecko.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkiech dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i ich rodziców.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego zdjęcia fotograficznego razem z rodzicem i wysłanie go w pliku pdf do 31 maja 2022r. na adres mailowy przedszkola razem z załącznikami, które znajdują się z regulaminie. Regulamin do pobrania w zakładce "DOKUMENTY".

 

Czekamy na Wasze zdjęcia do 31 maja 2022r.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 01.06.2022 r., a wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej P-13. Prace należy wysłać na adres mailowy Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku:

przedszkole13rybnik@op.pl

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!!!

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach