2021-02-19

UDZIAŁ W AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ "WIRUSOOCHRONA"

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w pierwszym tygodniu marca tj. 01.03-12.03.2021r.,  bierzemy udział w wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”.

Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Działania będą poruszały następujące zagadnienia:

  • prawidłowa higiena rąk;
  • podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Działania poszerzamy o zagadnienia związane z udzielaniem I pomocy przedmedycznej (resuscytacja).  Celem naszym jest przygotowanie dzieci do udzielania I pomocy przez nauczenie ich prostych umiejętnosci (czynności) postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

Poprawnych zachowań należy uczyć już od najmłodszych lat. Wprowadzając elementy zabawy – quizy, zadania plastyczne – w atrakcyjny sposób pokażemy, jak zachować się w trudnych sytuacjach, by sprawnie udzielić wsparcia sobie i innej osobie. 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach