INFORMACJA DLA RODZICÓW

2020-10-23

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Na podstawie:
• § 18 ust. 2a , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
• § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5 rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dniach od 26 do 30 października 2020 funkcjonowanie Przedszkola Nr 13 w Rybniku zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Zawieszenie zajęć zostało podjęte w uzgodnieniu decyzją Sanepidu w Rybniku oraz za zgodą Organu Prowadzącego wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Informuję, że dla wszystkich grup wiekowych prowadzone będzie nauczanie zdalne przez nauczycieli i wychowawców przedszkola. Życzę wszystkim Rodzicom i wychowankom przedszkola dużo zdrowia.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach