NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

2019-05-15

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Rybniku ogłasza nabór uzupełniajacy na rok szkolny 2019/2020 . Nabór rozpoczyna się od 21.05.2019 og godziny 9.00 do 31.05.2019 do godziny 15.00.Prosimy Rodziców o logowanie sie na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl  Wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do kancelarii przedszkola.  Wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców badź prawnych opiekunów kandydata                          

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach