Archiwum: styczeń 2020

Informacja dla rodziców .
2020-01-30

W związku z Zarządzeniami Prezydenta nr 21/2020 oraz nr 22/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.  rodzice mogą składać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku następujące wnioski:

- o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego na nowy etap edukacyjny,

- o wydanie opinii w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego,

- ewentualnie opinii w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach