2019-10-28

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW -28.10.2019

Dziś tj. 28.10.2019, dzieci z grupy "Żabki" były na wycieczce w oczyszczalni ścieków w Rybniku.  Dzieci zapoznane zostały ze sposobem oczyszczania wody. Dowiedziały się, że woda, która wypływa z oczyszczalni to w dalszym ciągu ściek, ale oczyszczony. Panie z laboratorium uzmysłowiły dzieciom skutki zanieczyszczania wody, a także ścieków i oprowadziły dzieci po całej oczyszczalni.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach